VATA?

VATA ialah singkatan bagi Visualisation Assisted Teaching Approach (Pendekatan Pengajaran Berbantukan Pemvisualan).

Modul VATA dapat membantu pelajar memvisual fenomena sains sebenar melalui rakaman khas ujikaji  yang sangat merbahaya, mengambil masa yang lama, menghasilkan tindak balas terlalu pantas, terlalu kecil atau terlalu besar untuk dicerap dan terlalu mahal.

Masalah dan kekangan berikut pasti dihadapi pengajar dalam mengendalikan kursus mereka:

1) Bagaimana untuk melakukan amali reputan radioaktif yang berbahaya atau kekurangan peralatan?
2) Bagaimana menunjukkan dalam masa yang singkat bagi amali kesan cahaya ke atas tumbuhan yang memerlukan masa lebih satu hari untuk mendapatkan hasil?
3) Saya ingin menunjukkan kepada pelajar kaedah dan set ujikaji sebenar bagaimana melakukan pentitratan asid-bes, tetapi saya tiada langsung peralatan di makmal saya.
4) Saya ingin pelajar lakukan pengendalian jentera berat, tetapi saya khuatir keselamatan mereka.

Untuk sesetengah kursus, kerja amali amatlah diperlukan bagi memperkukuhkan kefahaman pelajar.
Isu melakukan amali dan ujikaji sering berlegar kepada aspek:
1) Keselamatan pelajar
2) Kekangan masa amali yang diperuntukkan
3) Tindak balas ujikaji terlalu pantas
3) Kekurangan peralatan
4) Ujikaji sukar dan berbahaya
5) Ujikaji yang sukar mendapatkan hasil
6) Ujikaji yang memerlukan masa yang lama untuk menunjukkan hasil
7) Objek terlalu kecil atau terlalu besar
8) Kos ujikaji yang tinggi

Isu di atas dapat diatasi dengan menggunakan kaedah VATA dimana ujikaji atau kerja amali di rekodkan dalam multiframe. Setiap frame memfokuskan kepada sudut pandangan set amali/kerja amali yang ingin dedahkan kepada pelajar.

Berikut ialah contoh video VATA yang telah dibangunkan peserta setelah dua hari berbengkel.

No comments:

Post a Comment